Mesafeli Satış Sözleşmesi


MADDE 1: SÖZLEŞMENİN KONUSU 

1.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile SATICI’ya ait www.barbarosfarm.com  elektronik ticaret internet sitesi (“İnternet Sitesi”) aracılığı ile işbu İnternet Sitesi üzerinden (mobil aplikasyon olması halinde işbu aplikasyon üzerinden) sipariş edilen ürün ve hizmetlere (“Ürün/Ürünler”) ilişkin satış ve teslim ile diğer tüm hususlarla ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

1.2. İşbu Sözleşme, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından elektronik ortamda onaylandıktan sonra kurulmuş olacaktır.

MADDE 2: SATICI

Unvan Emkon Emlak Konut Turizm İnş. ve Tic. A.Ş.
Adresi Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulv. No: 73/8 Şişli / İstanbul
Telefon 0 (212) 231 05 97
E-Posta [email protected]
Mersis No 0334-0502-5370-0013
İşletme Kayıt No TR – 48 – K – 026120

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER, FİYAT, ÖDEME, TESLİMAT

SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından sipariş edilen Ürün/Ürünler ile işbu Ürün/Ürünler’e ilişkin fiyat, ödeme ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ürün Adı

Miktarı

Ürün Bedeli

 

Teslimat Bedeli

:

Ödeme Şekli 

:

Sipariş Tarihi

:

Teslimat Tarihi

:

Toplam Satış Bedeli

:

Teslim Şekli

:

 

MADDE 4: SİPARİŞ VEREN KİŞİ (“SİPARİŞ VEREN”) BİLGİLERİ

Ad – Soyad / Unvan :
Adres
 :
Telefon
 :
E-Posta
 :

MADDE 5: TESLİM EDİLECEK KİŞİ (“ALICI”) BİLGİLERİ

Ad – Soyad / Unvan :
Teslimat Adresi
 :
Telefon
 :
Faks
 :
E-Posta
 :

MADDE 6: FATURA BİLGİLERİ

Ad – Soyad / Unvan :
Adres
 :
Telefon
 :
Faks
 :
E-Posta
 :

MADDE 7: TESLİMAT GİDERLERİ

7.1. İşbu Sözleşme konusu Ürün/Ürünler’in SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya teslimi için belirlenen hizmet bedelleri aşağıdaki gibidir:

 • [250 (İki Yüz Elli)] TL ve üzeri ücretsiz

7.2. İşbu hizmet bedelini ödeme yükümlülüğü SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya aittir.

7.3. SATICI’nın, hizmet bedeli tutarını değiştirme hakkı saklıdır.

7.4. SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın almış olduğu Ürün/Ürünler’i iade etmesi halinde yukarıda belirtilen hizmet bedeli iade edilmeyecektir.

7.5. SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın aldığı Ürün/Ürünler’i iade etmesi halinde SATICI’nın, kendisine geri gönderilecek ürünler için, iade edilecek sipariş tutarı üzerinden ürünlerin SATICI’ya geri gönderilmesinden doğacak/doğabilecek kargo teslimat ücreti kesintisi yapma hakkı saklıdır.

MADDE 8: ÜRÜN/ÜRÜNLER’İN TESLİMİ

8.1. İşbu Sözleşme’ye konu olan Ürün/Ürünler’in SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya teslimi, Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanarak Satıcı’ya iletilmiş ve Ürün/Ürünler’in toplam tutarının SATICI hesabına aktarılmış olmasına bağlıdır.

8.2. SATICI, Ürün/Ürünler’in toplam tutarının hesabına aktarılmaması veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde Ürün/Ürünler’i teslim yükümlülüğünden kurtulmuş olacaktır.

MADDE 9: TOPTAN VE YENİDEN SATIŞ AMAÇLI ÜRÜN/ÜRÜNLER SİPARİŞİ

9.1. SİPARİŞ VEREN/ALICI, SATICI tarafından sağlanan Ürün/Ürünler’in perakende satış ile nihai kullanım amacı ile sınırlı olduğunu; toptan satış, yeniden satış gibi ticari ve/veya mesleki amaç taşıyan her türlü siparişin ön bilgilendirme formu ve/veya işbu Sözleşme akdedilmiş olsa bile SATICI tarafından iptal edilerek teslim edilmeme hakkının saklı olduğunu kabul ve beyan eder.

9.2. SATICI, aynı ürün için 2 adetten fazla sipariş verilmesi halinde bu siparişi toptan satış olarak değerlendirme ve siparişi teslim etmeme hakkını haizdir.

9.3. SATICI, toptan satış, yeniden satış dahil ticari ve/veya mesleki amaç taşıyan siparişleri bu sebepten iptal etmesi halinde Ürün/Ürünler bedelinin SİPARİŞ VEREN’in ödeme şekli uyarınca iade edecektir.

9.4. SATICI’nın toptan satış ve yeniden satış dahil olmak üzere ticari ve/veya mesleki amaçlı siparişlerde işbu maddede sayılı haklarını kullanmaması ve Ürün/Ürünler’i SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya teslim etmesi halinde dahi SİPARİŞ VEREN/ALICI tüzel kişi olması halinde, ticari ve/veya mesleki amaçlarla satın aldığı Ürün/Ürünler için cayma hakkı başta olmak üzere tüketici haklarını kullanamayacağı kabul ve beyan eder.

MADDE 10: YENİ ÜRÜN TEDARİKİNDE VE TARTILI ÜRÜNLERDE FİYAT FARKI 

10.1. SATICI, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından sipariş edilen Ürün/Ürünler’in herhangi bir sebep ile tedarik edilememesi halinde, işbu Sözleşme’den doğan ifa edimini yerine getirmekle yükümlü olduğu süre içerisinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’yı bilgilendirerek ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın açıkça onayını alarak sipariş edilen Ürün/Ürünler yerine eşit kalitede yeni bir ürün tedariki yapabilir. SİPARİŞ VEREN/ALICI yeni ürün tedarikinden doğacak fiyat farkından sorumlu olduğunu ve bu tutarı SATICI’ya ayrıca ödeyeceği kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. SİPARİŞ VEREN/ALICI, sipariş ettiği Ürün/Ürünler’in tartılması ile doğacak/doğabilecek fiyat farkından sorumlu olduğunu ve bu tutarı SATICI’ya ayrıca ödeyeceği kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11: SİPARİŞ VEREN/ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

11.1. SİPARİŞ VEREN/ALICI, İnternet Sitesi’nde işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün/Ürünler’in temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve teslimat bilgilerine dair ön bilgilendirmeyi okuduğunu ve anladığını, elektronik ortamda tüm bu bilgileri teyit ettiğini, Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi ile birlikte Ürün/Ürünler’in temel nitelikleri, vergiler dahil toplam sipariş bedeli, ödeme ve teslimat bilgileri ile teslimat adresine dair bilgilerin işbu Sözleşme kurulmadan önce kendisine doğru ve eksiksiz olarak sağlandığını   kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2. Yukarıda belirtilen SİPARİŞ VEREN, ALICI ve fatura bilgileri aynı ve/veya farklı kişilere ait olabilir. SİPARİŞ VEREN, işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde verdiği bilgilerin doğru olduğunu, 5. maddesinde verdiği bilgilerin ALICI’ya ait gerçek ve doğru bilgiler olduğunu kabul ve beyan eder. Söz konusu bilgilerin farklı kişilere ait olması halinde sağlanan ve onaylanan her türlü bilgiden doğacak hukuki, cezai ve idari sorumluluk SİPARİŞ VEREN’e ait olacaktır. SİPARİŞ VEREN/ALICI, ayrıca, SATICI’nın kendisine sağlanan bilgilerin gerçeğe aykırı olmasına bağlı olarak uğradığı ve/veya uğrayacağı tüm zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. SİPARİŞ VEREN/ALICI, SATICI’nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından İnternet Sitesi’ne üye olunması aşamasında veya üye olmadan işlem yapılması için vermiş ve/veya daha sonra güncellemiş olduğu adres, her türlü telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve sair iletişim bilgileri kullanılarak SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya iletişim, pazarlama ve sair amaçlar için SMS, e-posta gönderimi, telefon edilmesi gibi araçlar ile ulaşabileceğini ve SİPARİŞ VEREN/ALICI ile iletişim kurabileceğini kabul ve beyan eder.

11.4. SİPARİŞ VEREN’in vermiş olduğu bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması halinde SİPARİŞ VEREN, SATICI’nın bu durumdan kaynaklı hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını ve her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

11.5. SATICI, işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün/Ürünler’in SİPARİŞ VEREN/ALICI’dan farklı bir kişi veya kuruma teslim edilecek olması halinde, bu kişi veya kurumun teslimatı kabul etmemesinden sorumlu değildir. SİPARİŞ VEREN/ALICI, böyle bir durumda sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

11.6. SİPARİŞ VEREN/ALICI, teslimatın kendisi tarafından verilen teslimat adresine yapılacağını, teslimat adresi dışında bir yere teslimat talep edilse dahi SATICI’nın bu şekilde bir teslimatı gerçekleştirmeme hakkının saklı olduğunu, teslimatın her hâlükârda SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya aidiyeti anlaşılabilen ev, iş yeri vb. yerlere yapılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.7. SİPARİŞ VEREN/ALICI, kendisine ait olan kredi kartı/ banka kartının kendi kusuru olmaksızın ve Ürün/Ürünler’in kendisine teslim edilmesinden sonra yetkisiz kişiler tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması sebebiyle ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödeme yapılmaması halinde, bu durumun SATICI ve/veya  ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından kendisine bildirilmesini takiben 3 gün içerisinde kendisine teslim edilmiş olan Ürün/Ürünler’in bedelini başkaca bir ödeme aracı ile (banka/kredi kartı, sanal kart, nakit vb.) ödeyeceğini veya teslim edilen Ürün/Ürünler’i nakliye gideri SATICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.8. SİPARİŞ VEREN/ALICI, SATICI’nın sipariş edilmeyen bir mal, ürün ve/veya hizmetin SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya teslim edilmiş olması halinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya konuyla ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra söz konusu mal, ürün ve/veya hizmeti geri alma hakkını saklı tuttuğunu, kendisinin söz konusu mal, ürün ve/veya hizmetin bedelini ödemeyi kabul etmemesi halinde ilgili mal ve/veya ürünü kargo ücreti SATICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya kargolayacağını veya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.9. SİPARİŞ VEREN/ALICI, işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün/Ürünler’i teslim almadan önce muayene etmek ve incelemekle, Ürün/Ürünler’de herhangi bir bozulma, çürüme, kırık, ezik vb. bir ayıp var ise Ürün/Ürünler’i kargo şirketinden teslim almamakla yükümlüdür.

11.10. SİPARİŞ VEREN/ALICI, Ürün/Ürünler’in kendisine teslim edilmesinden sonra işbu Ürün/Ürünler’i özenle koruma borcu altında olduğunu, cayma hakkını kullanacak ise Ürün/Ürünler’i kullanmayacağını ve faturayı iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.11. SİPARİŞ VEREN/ALICI, İnternet Sitesi’ni yasal mevzuata uygun olarak kullanmayı, kamu düzenine aykırı olarak, 3. kişileri taciz eder şekilde, kamuya rahatsızlık verecek biçimde, 3. kişilerin maddi – manevi haklarına tecavüz eder şekilde kullanmayacağını, 3.kişilerin İnternet Sitesi’ni ve/veya burada sunulan mal, ürün ve hizmetlerden faydalanmasını zorlaştırıcı veya engelleyici işlemde bulunmayacağını, aksi halde bu tür eylemlerinden dolayı meydana gelen her türlü zararı karşılayacağını, tüm hukuki, cezai ve idari sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.12. SİPARİŞ VEREN/ALICI işbu Sözleşme’nin bir veya daha fazla hükmüne aykırılığından doğacak hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluğun tamamen şahsi sorumluluğu olduğunu ve SATICI’dan hiçbir ad ve nam altında talepte bulunamayacağını, SATICI’ya sorumluluk yüklemeyeceğini kabul ve beyan eder.

MADDE 12: SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

12.1. SATICI, işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün/Ürünler’in hiçbir eksik olmaksızın, sağlam, siparişte yer alan özelliklere uygun olarak, varsa garanti belgeleri ile kullanım kılavuzları ve işin gereği olan diğer bilgi ve belgeler ile birlikte teslimini sağlamayı, bunun için gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.2. SATICI, işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün/Ürünler’i SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak 30 günlük yasal süre içerisinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yasal süre içerisinde teslimatın gerçekleştirilememesi halinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın işbu Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır.

12.3. SATICI, teknik sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan/çıkacak Ürün/Ürünler stoğu, bedeli ve güncelleme hataları dahil herhangi bir hatadan sorumlu tutulamaz.

12.4. SATICI, işbu Sözleşme’den doğan ifa ediminin imkansızlaşmasına bağlı olarak sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getiremez ise bu durumu, kendisinin imkansızlaşmayı öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya bildireceğini ve 14 gün içerisinde toplam sipariş bedelinin SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya iadesini (nakit ödeme yapılmış ise nakit iade, kredi kartı ile ödeme yapıldı ise bankaya iade) gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.5. SATICI, sipariş için kullanılan banka kartı/kredi kartı hamili ile SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın aynı kişi olmaması durumunda ve/veya işbu Sözleşme konusunu oluşturan Ürün/Ürünler’in SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya teslimatının yapılmasından önce sipariş için kullanılan banka kartı/kredi kartında herhangi bir güvenlik sorununun tespiti durumunda, SİPARİŞ VEREN/ALICI’dan banka kartı/kredi kartı hamilinin kimlik ve iletişim bilgilerini, sipariş için kullanılan banka kartı/kredi kartının herhangi bir döneme ilişkin ekstresini, sipariş için kullanılan banka kartı/kredi kartının kendisine ait olduğunu ispat eden ilgili banka yazısını göstermesini ve/veya gerekli görülen hallerde SATICI’ya kayıtlarında tutabilmesi için bir örneğini teslim etmesini/göndermesini ve/veya sipariş için kullanılan banka kartı/kredi kartının kendisine ait olduğunu başkaca bir belge ile ispat etmesini talep etme hakkını haizdir. SİPARİŞ VEREN/ALICI söz konusu talebi 24 saat içerisinde yerine getirmekle yükümlü olup bu süre zarfında sipariş donmuş durumda (askıda) olacaktır. Bu süre sonunda talebin karşılanamaması halinde SATICI dilerse siparişi iptal edebilecektir.

12.6. SATICI, taraflarca önceden öngörülemeyen, kendilerinden kaynaklanmayan, işbu Sözleşme’den doğan borçların ifasını engelleyen ve/veya gecikmesine neden olan mücbir sebep halleri ile mücbir sebep olarak nitelendirilmese de teslimatı engelleyen ve/veya geciktiren hava muhalefeti, ulaşımın aksaması gibi olağanüstü haller nedeniyle Sözleşme konusunu oluşturan Ürün/Ürünler’in teslimatını yapamaz ise, bu durumu, mücbir sebep halinin ve/veya olağanüstü halin ifayı engellediğini ve/veya ifanın gecikmesine neden olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda SİPARİŞ VEREN/ALICI, siparişin iptalini isteme, varsa sipariş edilen Ürün/Ürünler’in emsali/alternatifi ile değiştirilmesini talep etme ve/veya teslimat süresinin engelleyici/geciktirici halin son bulmasına kadar ertelenmesini isteme haklarına sahiptir ve bunlardan birini kullanabilecektir. SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın siparişinin iptalini talep etmesi durumunda ve nakit ödeme yaptığı hallerde, ödediği tutar, iptal talebinin SATICI’ya ulaşmasını takiben 14 gün içerisinde kendisine nakden ve defaten ödenir. SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın siparişinin iptalini talep etmesi durumunda ve kredi kartı ile ödeme yaptığı hallerde, ödediği tutar iptal talebinin SATICI’ya ulaşmasını takiben 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. SİPARİŞ VEREN/ALICI, SATICI tarafından ödenen tutarın bankaya iadesinden sonra kendi hesabına yansıtılması işleminin yalnızca banka ile kendisi arasında bir hukuki ilişki doğurduğunu ve bu nedenle yaşayabileceği gecikmelerden SATICI’yı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13: CAYMA HAKKI 

13.1. SİPARİŞ VEREN/ALICI, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise SİPARİŞ VEREN’in veya SİPARİŞ VEREN tarafından belirlenen ALICI’nın malı teslim aldığı günden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermesine ve cezai şart ödemesine gerek olmaksızın Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Bununla birlikte SİPARİŞ VEREN/ALICI, Sözleşme’nin kurulmasından Ürün/Ürünler’in teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

13.2. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca cayma hakkının süresinin belirlenmesinde aşağıda yazılı günler esas alınacaktır:

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, SİPARİŞ VEREN’in veya SİPARİŞ VEREN tarafından belirlenen ALICI’nın son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, SİPARİŞ VEREN’in veya SİPARİŞ VEREN tarafından belirlenen ALICI’nın son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, SİPARİŞ VEREN’in veya SİPARİŞ VEREN tarafından belirlenen ALICI’nın ilk malı teslim aldığı gün.”

13.3. Sözleşmenin mal teslimi ile hizmet ifasını birlikte içermesi halinde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulama alanı bulur.

13.4. SİPARİŞ VEREN/ALICI cayma hakkını kullanmak ister ise SATICI’nın işbu Sözleşme’de yazılı telefon ve/veya faks numarasına, posta ve/veya e-posta adresine yazılı olarak yahut kalıcı veri taşıyıcısı ile 14 günlük süre içerisinde bildirimde bulunması yeterlidir. SİPARİŞ VEREN/ALICI cayma hakkı bildirimini işbu Sözleşme’nin ekinde yer alan cayma hakkı formu ile iletebileceği gibi SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın cayma hakkını kullandığını açıkça beyan etmesi de yeterli olacaktır.

13.5. SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SİPARİŞ VEREN/ALICI, cayma hakkının kullanılacağına dair bildirimin yanı sıra süresi içerisinde faturanın aslını (SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından iade faturası kesilmiş ise iade faturasını), eksiksiz ve hasarsız olarak, varsa garanti belgesi ve/veya kullanım kılavuzu, ambalajı, kutusu vb. ile birlikte Ürün/Ürünler’i SATICI’ya teslim etmekle yükümlüdür.

13.6. SATICI, cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihi takip eden 14 gün içerisinde, varsa Ürün/Ürünler’in SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın satın alımı sırasında kullandığı ödeme aracına uygun olarak ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade etmekle yükümlüdür.

13.7. SATICI, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya Ürün/Ürünler’i kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça SİPARİŞ VEREN/ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde Ürün/Ürünler’i SATICI’ya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

13.8. SİPARİŞ VEREN/ALICI, cayma süresi içerisinde Ürün/Ürünler’i işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanması halinde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.

13.9. SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya teslim edilmiş olan Ürün/Ürünler’in değerinin azalması veya iadeyi imkansızlaştıran bir sebebin var olması SİPARİŞ VEREN/ALICI’NIN cayma hakkını kullanmasına engel olmamakla birlikte SİPARİŞ VEREN/ALICI, kendi kusuruyla sebep olduğu zararı SATICI’ya tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.10. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca SİPARİŞ VEREN/ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

ı) Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin sözleşmeler.”

MADDE 14: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, GİZLİLİK, GÜVENLİK 

14.1. SİPARİŞ VEREN/ALICI, İnternet Sitesi’ne üyeliği ve siparişleri ile SATICI’ya sağlamış olduğu kişisel ve/veya kişisel olmayan bilgilerinin mal, ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, gelişimi ve sağlanması, üyelerini tanımak, reklam – tanıtım, promosyon, denetim, veri analizi ve araştırma yapılması, trendleri anlama amacı ile Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası, Kişisel Verilerin Korunması hk. Aydınlatma Yazısı, Gizlilik / Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Paylaşılmasına İlişkin Rıza Beyanı metinlerinde yer alan esaslar kapsamında veri kayıt sisteminde muhafaza edilmesine, işlenmesine, sayılan amaçlarla program ortakları, GSM operatörleri, sosyal paylaşım siteleri, kargo şirketleri dahil her türlü ifa yardımcıları ile paylaşılmasına izin verir.

14.2. SİPARİŞ VEREN/ALICI, aksini SATICI’ya bildirmedikçe, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın İnternet Sitesi’ne üyeliği sonlansa dahi, işbu maddede sayılan amaçlar ve benzeri amaçlar ile SATICI ile paylaşmış olduğu verilerinin SATICI tarafından muhafazasını, paylaşılmasını, işlenmesini kabul eder.

14.3. SİPARİŞ VEREN/ALICI işbu Sözleşme’yi dilediği kadar saklama hakkına sahiptir. SATICI ise Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası, Kişisel Verilerin Korunması hk. Aydınlatma Yazısı, Gizlilik / Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Paylaşılmasına İlişkin Rıza Beyanı metinlerinde yer alan esaslar kapsamında işbu Sözleşme’yi saklayabilecektir.

14.4. SİPARİŞ VEREN/ALICI verilerinin işlenmesine yönelik tercihlerinde değişiklik yapmak isterse bu talebini her zaman SATICI’ya programın iletişim kanalları ile iletebilecektir.

MADDE 15: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

15.1. Taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkması halinde işbu uyuşmazlığın öncelikle karşılıklı iyi niyet çerçevesinde çözümlenmeye çalışılması esastır.

15.2. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile belirlenen parasal sınırlar uyarınca Tüketici Hakem Heyetleri veya SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ikametgahı veya hizmeti satın aldığı yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 MADDE 16: YÜRÜRLÜK

SİPARİŞ VEREN/ALICI, sipariş bedelinin ödemesi ile birlikte işbu Sözleşme’nin tüm hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

EK
CAYMA FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

-Kime: Barbaros Farm ticari adıyla Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulv. No: 73/8 Şişli / İstanbul adresinde faaliyet gösteren Emkon Emlak Konut Turizm İnş. ve Tic. A.Ş’ye ([email protected]),

-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.  

 

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:
-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:
-Tüketicinin adı ve soyadı:
-Tüketicinin adresi:
-Tüketicinin imzası:
 (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)
-Tarih:

 

Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler(cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye ​ Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası​ sayfamızdan erişebilirsiniz.